Nepřetěžujte své baterie.

Dost často se setkávám s tím, že někteří modeláři ani neví co to vlastně hodnota C na baterii přesně znamená.

Jde o to, že tato hodnota znamená konstantní a případně maximální špičkový proud, který dokáže baterie dodávat aniž by ji to trvale poškodilo nebo zásadně snížilo její životnost.

Pro příklad uvedeme baterii 3000mAh 20C / max. 30C / 2C.

Zde máme hodnotu 20C jakožto maximální trvalý vybíjecí proud, který se na snadno vypočítá (20C x 3,00Ah = 60A).

30C je maximální špičkový proud, který dokáže baterie ještě dodávat po omezenou dobu, která je obvykle 10-15 sekund (tzn. max. 90A).

A hodnota 2C je maximální nabíjecí proud tzn. 6A.

Pokud tedy máme model, který má regulátor 60A a nemáme přesně změřeno kolik bude motor v závislosti na typu a velikosti vrtule odebírat, tak můžeme vycházet z maximálního konstantního proudu 60A regulátoru a přidáme rezervu 20-30% pro baterii.

Pak by bylo ideální mít baterii, která zvládne konstantní proud 72-78A, což pro baterii 3000mAh znamená baterii o minimálního hodnotě 25C.

Správnou volbou pak docílíte, že baterie zbytečně neodejde dříve než by bylo pro daný typ obvyklé.

Přetěžováním baterie docílíte znatelného snížení živostnosti baterie, což nelze brát jako chybu či vadu baterie.