Antény na přijímači pro 2.4GHz

Co je vlastně anténa na přijímači, který funguje na frekvenci 2.4GHz?

Někdo se mylně domnívá, že se jedná o celý kus "drátu", který vede z přijímače.

Ano, v některých případech tomu skutečně tak je, ale v jiných je to úplně jinak.

Příkladem je třeba přijímač ORANGE R615, kde jsou dvě krátké antény natočené proti sobě o 90 stupňů, což je ideální poloha dvou antén na přijímači, aby příjem signálu byl co nejlepší v jakékoliv poloze modelu na obloze. Takže u tohoto přijímače je anténa celý ten kablík, který vede z přijímače. Je tedy nutné, aby byl umístěn dále od dalších elektronikcých komponent, které by mohli rušit správný příjem signálu a aby se antény nedotýkaly uhlíkových částí modelu, protože by jinak dosah tohoto přijímače byl značně zkrácen a nebyla to by to chyba přijímače, ale uživatele, který přijímač nevhodně umístil a montoval. Délka těchto antének je obvykle kolem 31.5mmn, což je délka, která odpovídá vlnové délce uvedeného pásma.

Další přijímače jako je ORABGE R620, Turnigy 8ch, HK T6A, FrSky apod. mají anténu umístěnu na konci koaxiálního kabelu, který může být různě dlouhý a slouží v tomto případě jako stíněný vodič. Výhodou je, že tento kabel můžete protáhnout i místem, kde je třeba uhlíkový trup nebo další elektronické komponenty bez výrazného vlivu na rušení příjmu. Anténou je v tomto případě pouze ten malý kousek nestíněného kablíku na konci a je to pouze nepatrný drátek obalený v bužírce. Délka je zhruba 31.5mm. Pokud o tento kousek přijdete při pádu, tak již "anténa" nemá dostatečný zisk a neplní svou funkci a lehce se může stát, že při letu ztratíte kontakt s modelem již při relativně krátké vzdálenosti.

U některých antén je na konci také "bambulka", která slouží jako protiváha k vlastní anténě a zroveň jako konec koaxiálního vodiče, který vede z přijímače. Výhodou je lepší příjem a dosah signálu, ale také větší mechanická odolnost.

Takže pokud přijdete o "kousek antény na konci", tak jste vlastně přišli o tu nejzásadnější část, která slouží pro příjem signálu a je nutné anténu opravit nebo vyměnit.